Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enst., Biyoloji, Turkey

 • 2001 - 2005 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enst., Biyoloji, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Ataturk University, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Çoruh vadisinde yetişen kabarcık (Vitis vinifera) çeşidi populasyonları arasındaki genetik ve morfolojik farklılığın belirlenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Biyoloji

 • 2005 Postgraduate

  Limon kabuğu hidrolizatının penisilin üretiminde kullanımı

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Biyoloji