Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Niksar

Tokat Kültür Araştırma Dergisi, no.12, pp.4-7, 1997 (SCI-Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Belirlenmesi: Kemaliye Örneği

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.1-16, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ANADOLU BASINININ (ORTA KARADENİZ BÖLGESİ YEREL BASINININ) SORUNLARI VE ÇÖZÜMLER

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.6, no.1, pp.218-227, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.1, pp.171-178, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Turizm Sektöründe Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.4, no.2, pp.1655-1670, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Kemaliye (Eğin) Evleri Geçmişten Geleceğe Uzanan Köprü

Yapı Dünyası Dergisi, pp.39-44, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

KEMALİYE (EĞİN) EVLERİ

YAPI DÜNYASI DERGİSİ, no.3, pp.260-261, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Tarihi Tokat Evleri Mimarisinde Bozulmaya Neden Olan Etkiler

Yapı Dünyası Dergisi, no.176, pp.24-29, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

TARİHİ TOKAT EVLERİ MİMARİSİNDE BOZULMAYA NEDEN OLAN ETKİLER

YAPI DÜNYASI DERGİS, vol.176, pp.24-29, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

”Hımış Tekniği” ile Yapılmış Tarihi Evleri ile Meşhur Şehir Tokat

Yapı Kimyasalları, no.8, pp.76-79, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Hımış Tekniği İle Yapılmış Tarihi Evleri İle Meşhur Şehir Tokat

Yapı Kimyasalları Dergisi, vol.1, no.1, pp.76-79, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Tokat’xxta Eski Evler ve Bir Sokak: Halit Sokağı

Yapı Kimyasalları Dergisi, no.126, pp.52-54, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Kaybolmakta Olan Mimari Mirasımız Tokat Evleri

Tokat Kültür Araştırma Dergisi, no.14, pp.26-29, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

KAYBOLMAKTA OLAN MİMARİ MİRASIMIZ TOKAT EVLERİ

TOKAT KÜLTÜR ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.26-29, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

ÜLKEMİZ TURİZMİ VE TOKAT TURİZMİNİN GELECEĞİ

TOKAT KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, no.13, pp.13-15, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sivil Mimarinin En Güzel Örneklerinden Tokat Evleri

Tasarım Dergisi, no.75, pp.92-107, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

TOKAT EVLERİ

TASARIM MİMARLIK DERGİSİ, no.1, pp.92-107, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tokat ve Mesirelerimiz

Tokat Kültür ve Araştırma Dergisi, no.11, pp.9-10, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

NİKSAR

TOKAT KÜLTÜR ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.4-7, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

TOKAT VE MESİRELERİMİZ

TOKAT KÜLTÜR ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.9-10, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Geleneksel Tarihi Tokat Evleri

Tokat Kültür Araştırma Dergisi, no.4, pp.9-11, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

GELENEKSEL TARİHİ TOKAT EVLERİ

TOKAT KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, no.1, pp.9-11, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

1991 YILINDA TURİZMİMİZDE ALTERNATİF İÇ TURİZM OLMALIDIR

TOKAT KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, no.2, pp.9, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

1991 Yılında Turizmimizde Alternatif İç Turizm Olmalıdır

Tokat’xxta Kültür ve Turizm, no.2, pp.9, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

NİKSAR'IN TURİZMİ VE GELECEĞİ

TOKAT KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, no.83, pp.15-16, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

Niksar’ın Turizmi ve Geleceği

Tokat Kültür Araştırma Dergisi, no.3, pp.15, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Ülkemiz Turizmi ve Tokat’da Turizmin Geleceği

Tokat Kültür Araştırma Dergisi, no.1, pp.13-14, 1989 (Peer-Reviewed Journal)

Tokat'ta Olağanüstü Antik Bir Şehir Ortaya Çıkıyor: Sebastopolis (Sulusaray)

Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı, no.1, pp.60-64, 1987 (Peer-Reviewed Journal)

Niksar'ın Dünü ve Bugünü

T.C. Turizm Bankası Yıllığı, no.1, pp.208-217, 1985 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gastronomi Turizmi Kapsamında Kemaliye (Eğin) Mutfağının Değerlendirilmesi

Balkan 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 10 May 2020, pp.159-176

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı Kapsamında Karadeniz Bölgesi Yayla Turizminin Değerlendirilmesi

Karadeniz Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 25 - 26 April 2020, pp.576-592

Ülkemiz Turizminin Tanıtım Sorunları ve Çözüm Yolları

I. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası, Aydın, Turkey, 16 - 18 November 1990, pp.99-105

ÜLKEMİZ TURİZMİNİN TANITIM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. ULUSAL TURİZM BİLDİRİLER KİTABI, Aydın, Turkey, 1 - 02 January 1990, vol.1, no.1, pp.99-105

Books & Book Chapters

Genel ve Teknik İletişim

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat MYO Yayınları, Tokat, 2011

Turizmin Çeşitlendirilmesi Projesi Kapsamında ”Yayla Turizmi” Sorunları, Çözüm Önerileri ve Niksar Çamiçi Yaylası

in: Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı 1994, , Editor, Türkiye Kalkınma Bankası, Ankara, pp.160-176, 1994

NİKSAR YILLIĞI

in: NİKSAR YILLIĞI, Türker E., Editor, Ofset 2000, Tokat, pp.10-15, 1993

AMASYA

Ofset 2000, Tokat, 1991

Turizm Yönetimi ve Rehberlik

T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi MYO Yayını, Tokat, 1989

Halkla İlişkiler Ders Notu

T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi MYO Yayını, Tokat, 1989

Tokat’xxta Olağanüstü Antik Bir Şehir Ortaya Çıkıyor: Sebastopolis (Sulusaray)

in: Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı 1987, , Editor, Türkiye Kalkınma Bankası, Ankara, pp.60-64, 1987

Tokat Tanıtım Kitapçığı

İl Turizm Müdürlüğü Yayınları - Acar Matbaacılık, İstanbul, 1986

TOKAT

in: TOKAT, EVREN D. , Editor, Acar Matbaacılık, Tokat, pp.24-60, 1985

Niksar’ın Dünü ve Bugünü

in: T.C. Turizm Bankası Turizm Yıllığı 1985, , Editor, Rekmay Ofset, Ankara, pp.209-218, 1985

Stenografi Ders Notları

T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi MYO Yayını, Tokat, 1984

Other Publications