Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küreselleşen Dünyada İnsan Haklarının Siyasal Bir Ensrtümana Dönüşmesi Sorunu Üzerine Bir İnceleme

ICEPSS 2017 ıNTERNATIONAL CONGRESS ON POLİTİCAL, ECONOMİC AND SOCİAL STUDIES, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.339

Türkiye’xxde Yokslluk İle Mücadelede Maliye Politikalarının Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme

ICPESS 2017 INTERNATIONAL CONGRESS ON POLİTİCAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017

Mobil Ticaretin Vergilendirme Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 9 - 10 March 2017, pp.334-347

Türkiye’xxde Yenilenebilir Enerji Bağlamında Jeotermal Enerjiye Uygulanan Teşvikler

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.76-77 Sustainable Development

Metrics

Publication

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals