Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İLAHİ DİNLERDE CİN TASAVVURU

1st INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, pp.174-176 Creative Commons License

Ehl-i Sünnet Geleneğinde İman-Amel-Ahlak İlişkisi

5. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Tokat, Turkey, 13 - 15 March 2020, pp.30-31 Creative Commons License

Aile Hayatındaki Dengesiz Harcamaların Olumsuz Neticeleri

5. İksad Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Tokat, Turkey, 13 - 15 March 2020, pp.27-29 Creative Commons License

MATURÎDÎ DÜŞÜNCE EKSENİNDE ÂLEMİN YARATILIŞI HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME

III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ, Iğdır, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.181-182 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Selefiyye Yönteminde Aklın Konumu

in: Akıl Kitabı-8 Fıkıh, Kelam, Siyaset ve Sanat'ta Akıl, Turgut Akyüz, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.51-84, 2021 Creative Commons License

Maturidi Kelamında Akıl-Din İlişkisi

in: Akıl Kitabı-5 Akıl, Din ve İnanç, Turgut Akyüz, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.77-103, 2021 Creative Commons License

Ehli Sünnet Kelam Ekoller-I- MATİRİDİYYE

in: Tarihi Süreçte Kelam, Ekrem UYSAL, Editor, Mütercim Kitap, Batman, pp.210-230, 2021 Creative Commons License

Ehl-i Sünnet'de İman-Amel-Ahlak İlişkisi: Giriş Niteliğinde Bir Değerlendirme

in: Sosyal Bilimlerde Analitik Çalışmalar, Dr. Kazım Kartal, Editor, iksad yayınevi, Ankara, pp.23-60, 2020 Creative Commons License

Eşari Kelamında Akıl Din İlişkisi

in: Akıl Kitabı III, “Düşünce ve İnanç Bağlamında Akıl”, TURGUTA KYÜZ, Editor, RAVZA, İstanbul, pp.165-190, 2020 Creative Commons License

İlahî Sıfatlar

in: Sistematik Yaklaşımla Kelam Araştırmaları I-II, Ekrem Uysal, Editor, Mütercim yayınevi, İstanbul, pp.167-192, 2020 Creative Commons License

Din-İslâm-İman

in: Kavramlardan Esaslara İslam İnancı, Recep ARDOĞAN, Editor, İlâhiyat Yayınevi, İstanbul, pp.5-26, 2019 Creative Commons License

Metrics

Publication

17

Thesis Advisory

8

Open Access

8