Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik , Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Kırıkkale ilindeki lise öğrencilerinde akran ilişkisi ile intihar olasılığının değerlendirilmesi / Evaluation of suicide probability with peer repationship in high school students in province Kiriklale Sustainable Development

  Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2024AFETLER ve HALK SAĞLIĞI

  Health&Medicine , TÜBİTAK

 • 2022Sistematik Derleme ve Meta-Analiz Yapma ve Yayına Hazırlama Kursu

  Data Analysis , Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

 • 2022GERİATRİ ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KURSU

  Health&Medicine , Türk Geriatri Derneği

 • 2022Üniversite Sanayi İş Birliklerini Arttırmaya Yönelik Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi

  R&D Management , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2022International Symposium of Nursing Research Collaboration

  Health&Medicine , Ege Üniversitesi

 • 2022Sistematik Derleme ve Kalitatif Sentez Eğitimi

  Data Analysis , ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ

 • 2022İleri Düzey Meta analiz ve CMA Eğitimi

  Data Analysis , ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ

 • 2021COVID-19 Pandemisinde Birinci Basamakta Bakım ve İzlem Süreci Sempozyumu

  Health&Medicine , Mersin Üniversitesi

 • 2021Randomize Kontrollü Deneyler Kursu

  Health&Medicine , Lokman Hekim Üniversitesi

 • 2021SAĞLIK HİZMETLERİ YAPAY ZEKA UYGULAMALARI İLE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

  Health&Medicine , Bartın Üniversitesi

 • 2021Afet ve Acil Durumlarda Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı: Asgari Başlangıç Hizmet Paketi (MISP)

  Health&Medicine , UNFPA ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

 • 2021Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır?

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi

 • 2021PANDEMİDE EVDE SAĞLIK BAKIM SEMPOZYUMU

  Health&Medicine , İstanbul Kent Üniversitesi

 • 2021İş Sağlığı ve Güvenliği

  Security , Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

 • 2021Sağlık Hizmet Sunucularına Yönelik Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi

  Health&Medicine , Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

 • 2020I. Uluslararası Paramedik Eğitimi

  Vocational Training , Ege Üniversitesi

 • 2020Yeni Koronavirüs Hastalığı(COVID-19) Mücadelesi "ÇEVRİM İÇİ" SEMPOZYUMU

  Health&Medicine , Halk Sağlığı Uzmanları Derneği