Yaptığı Tezler

Doktora, ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞE ADANMIŞLIĞIN ARACILIK ROLÜ – ERZİNCAN’DAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 2020

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 2023 - Devam Ediyor
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 2022 - 2023
Araştırma Görevlisi Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 2020 - 2022
Araştırma Görevlisi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 2014 - 2020

Akademik İdari Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 2022 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Lisans, 2022 - 2023
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Lisans, 2022 - 2023
Sağlık İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon, Lisans, 2022 - 2023
Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Davranış, Lisans, 2022 - 2023
Sağlık İşletmelerinde Yönetim Modelleri, Yüksek Lisans, 2022 - 2023
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Lisans, 2022 - 2023
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Lisans, 2020 - 2021

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Hakemlikler

Sağlık Bilimleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2022
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2022
INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT EDUCATION, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2022

Metrikler