Education Information

Education Information

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2010 Postgraduate

  ERZİNCAN'DA SUÇ, SUÇLU VE HAPİSHANE(XIX. YÜZYILIN SONU - XX. YÜZYILIN BAŞI) Sustainable Development

  Erzincan Üniversitesi