Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Financial Structure of The Kayseri City According to The Islamic Registry Numbered 1988 in The Middle of The 19th Century

Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.175-223, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2321 Numaralı Hafik Kazası Müslim Nüfus defterinin Değerlendirmesi (1256-1260/1841-1845)

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.495-522, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstiklal Harbinde Kuva-yi Milliye Safına Katılan Askeri ve Mülki Görevlilere İstanbul Hükümetinin Yaptırımları

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, pp.307-336, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

XIX. Yüzyılda İstanbul’xxda Hayvanat ve Botanik Bahçelerinin Tesisi ve Eğitimi

Atatürk Üniversitesi, no.66, pp.669-692, 2019 (Other Refereed National Journals)

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİSİ A. H. LAYARD’IN RAPORUNA GÖRE 1878 YILINDA TÜRKİYE AVRUPA’SININ DEMOGRAFİK YAPISI

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.18, pp.237-292, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İngiliz Konsolosluk Raporlarında Rusya’xxnın 1864 Kafkas Soykırımı ve Çerkeslerin

Journal of Turkish Research Institute, no.62, pp.407-422, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İngiliz Konsolosluk Raporlarında Rusya’nın 1864 Kafkas Soykırımı ve Çerkeslerin Anadolu’ya Göçleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.62, pp.407-422, 2018 (International Refereed University Journal)

34 AE TARİH 936 ARŞİV NUMARALI SURRE-İ HÜMAYUN MASRAF DEFTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED), vol.10, no.2, pp.249-258, 2017 (National Refreed University Journal)

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ARKEOLOG PROFESÖR DR. ERNEST ARTHUR GARDNER’xxİN OSMANLI COĞRAFYASINDAKİ TARİHİ ESERLER ÜZERİNE YAPTIĞI SEYAHATLER

the Journal of Academic Social Sciences, vol.59, no.59, pp.126-135, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Botanik Üzerine Belgeler (1797-1926)

Bağbahçe Bilim Dergisi, vol.3, no.3, pp.27-59, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde botanik üzerine belgeler

Bağbahçe Bilim, vol.3, no.3, pp.27-59, 2016 (Other Refereed National Journals)

2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI

BİNGÖL ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.87-128, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1734 Tarihli Bir El Yazmasına Göre Osmanlı İstanbul’undaki Meslek Grupları

V. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU, Kırşehir, Turkey, 3 - 05 October 2019

2753, 2754 VE 3823 NUMARALI TERCAN NÜFUS DEFTERLERİNİN TAHLİLVE DEĞERLENDİRMESİ

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.2, pp.1254-1269

İstiklal Harbinde Kuvayı Milliye Safına Katılan Jandarma ve MülkiGörevlilere İstanbul Hükümetinin Yaptırımları

Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma UluslararasıSempozyum, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019

XIX. Yüzyılda İstanbul’da Modern Hayvanat ve Botanik Bahçelerinin Tesisi

Uluslararası VII. Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2019, pp.1

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Alman Botanikçi Walter Erdmannn Siehe’nin Botanik Üzerine Yaptığı Araştırmalar Esnasında Maruz Kaldığı Soygun

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.4, pp.211-224

XIX. Yüzyılın II. Yarısında Kıbrıs Vakıflarının İdari, Sosyal ve İktisadi Yapısı

Osmanlı Döneminde Kıbros Vakıfları Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 29 - 30 April 2017, pp.169-197

İngiliz Konsolosluk Raporlarında Rusya’nın 1864 Kafkas Soykırımı ve Çerkezlerin Anadolu’ya Göçleri

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 24 November 2017

İNGİLİZ KONSOLOSLUK RAPORLARINDA RUSYA’NIN 1864 KAFKAS SOYKIRIMI VE ÇERKEZLERİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 24 November 2017, pp.227-228

Özdemiroğlu Osman Paşa’xxnın Şark Seferini Anlatan Bazı Eserler

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.2, pp.546-551

Özdemiroğlu Osman Paşanın Şark Seferlerini Anlatan Bazı Eserler

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.2, pp.545-551

XIX YÜZYILDA KEMAH VAKIFLARININ İDARİ VE İKTİSADİ DURUMLARI

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.1, pp.301-312

XIX YÜZYILDA ALAÜDDEVLE VE ŞAHRUH BEY VAKIFLARININ İKTİSADİ DURUMU BOZOK YOZGAT VAKIFLARI

I. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.1, pp.316-332

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE XIX. YÜZYILDA KIBRIS CEZİRESİTUZLA/LARNAKA KAZASI'NIN DEMOGRAFİK YAPISI

OSMANLI DÖNEMİNDE KIBRIS ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 9 - 11 October 2015, pp.294-302

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE XIX. YÜZYILDA HASENAN AŞİRETİNİN SİYASAL VE SOSYAL YAPISI

VII. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ SEMPOZYUMU, Bitlis, Turkey, 4 - 07 October 2011, pp.413-421 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kolera Salgını ve 1894 Paris Sıhhiye Konferansı’xxnda Öngörülen Tedbirler

in: Dünya’da ve Türkiye’de Büyük Felaketler: Savaşlar, Salgınlar, Depremler, Yangınlar, Ali Güler, Editor, halk kitabevi, Ankara, pp.92-130, 2020

XIX. Yüzyılda Eğin (Kemaliye) ve Demografik Yapısı

in: Erzincan Tarihi Cilt IV ”Yakınçağ Döneminde Erzincan”, İbrahim Caner Türk, Muhammed KÖSE, Editor, Erzincan Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Erzincan, pp.477-495, 2020

XIX. Yüzyılda Kemah ve Vakıfları

in: Erzincan Tarihi Cilt IV ”Yakınçağ Döneminde Erzincan”, İbrahim Caner Türk,Muhammed KÖSE, Editor, Erzincan Valiliği İl Kültür Turizm Yayınları, Erzincan, pp.703-719, 2020

XIX. Yüzyılda Nüfus Defteri ve Salnamelere Göre Refahiye (Gercanis) Kazası

in: Erzincan Tarihi Cilt IV ”Yakınçağ Döneminde Erzincan”, İbrahim Caner Türk, Muhammed KÖSE, Editor, Erzincan Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Erzincan, pp.754-776, 2020

XIX. Yüzyılda Tercan Kazası ve Demografik Yapısı

in: Erzincan Tarihi Cilt IV ”Yakınçağ Döneminde Erzincan”, İbrahim Caner Türk, Muhammed KÖSE, Editor, Erzincan Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Erzincan, pp.496-517, 2020

XIX. Yüzyılda Erzincan

in: Erzincan Tarihi Cilt IV ”Yakınçağ Erzincan Tarihi”, Muhammed KÖSE, İbrahim Caner TÜRK, Editor, Erzincan Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Erzincan, pp.1-6, 2020

Kayseri Şehri: İdari, Demografik, Sosyal ve İktisadi Yapısı (1830-1860)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları Tarih Dizisi, Kayseri, 2018

Arşiv Belgelerine Göre XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kıbrıs Vakıflarının İdari, Sosyal ve İktisadi Yapısı

in: Osmanlı Döneminde Kıbrıs Vakıfları, SÖYLEMEZ M.M, Editor, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, pp.169-197, 2017

Arşiv Belgelerine Göre XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kıbrıs Vakıflarının İdari, Sosyal ve İktisadi Yapısı

in: Osmanlı Döneminde Kıbrıs Vakıfları, Söylemez, Editor, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, pp.169-197, 2017