Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme: Statik ve Dinamik Panel Veri Analizi

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.107-118, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst Orta Gelir Grubu Ülkelerinde Dış Ticaret ve İktisadi Büyüme

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.303-312, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İktisadi Büyümede Finansal Gelişmenin Etkisi: D-8 Ülkelerinde Nedensellik İlişkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.225-235, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilim, Rasyonalite ve Piyasa Ekonomisi

Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.535-557, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Ekonomik Sorunlar ve Ekonomi Politikaları

Atatürk Üniversitesi Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yıdönümüne Armağan, ss.211-222, 2003 (Hakemsiz Dergi)

İktisat Eğitimi ve Piyasa Ekonomisi

Liberal Düşünce, cilt.4, ss.70-76, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KATMA DEĞER VERGİSİ'NİN ADALET VE ETKİNLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzincan, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015, ss.54-67