Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

İslam Hukukunda Zina Suçunda Beyyine Külfeti

EKEV Akademi Dergisi, no.45, pp.223-236, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

İslâm Muhakeme Hukukunda Şahitlik ve Hükümleri

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.85-104, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Hukukunda Ceza Ehliyeti Açısından Yaş Küçüklüğü

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.35, pp.103-124, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

İslam hukukunda Cezaî Sorumluluk Ve Tazmin İlişkisi

Dicle Üviversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, vol.2, pp.16-23, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vecihuddin Ömer B. Abdülmuhsin El-Erzincanî’nin Et-Tekmil Fi İlmi’l-Usul Adlı Eseri

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.419-427

İslam Aile Hukuku Açısından Erzincanda Dini Yaşam

Uluslararası erzincan Sempozyumu, 28 September - 01 October 2016