Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Application of Support Vector Machine Based on Least Square with Particle Swarm Optimization and Variational Mode Decomposition for Modeling of ERA 5-Based Solar Radiation Data

INSAC International Researches Congress on Natural and Engineering Sciences (INSAC-IRNES'23), Konya, Turkey, 18 - 19 March 2023, pp.212-224 Sustainable Development

Ankara İli Kızılcahamam İlçesi’nde Taşkın Ötelenmesi Yöntemlerinin Performans Analizleri

The 4th International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management (ISHAD2020), 24 - 25 October 2020

İç Su Yolları Tarihçesine Genel Bakış ve Ülkemizdeki Durum Değerlendirmesi, Öneriler

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 April 2018

Göksu Nehri’nin Akarsu Taşımacılığı Yönünden İncelenmesi

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 October 2017

Akarsu Taşımacılığının Ülkemizdeki Durumu ve Filyos Çayı’nın Taşımacılık Yönünden İncelenmesi

Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 11 - 13 September 2017

Gediz Nehri’de Akarsu Taşımacılık Potansiyelinin İncelenmesi ve Öneriler

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 May 2017

Books & Book Chapters

ASSESSING SEASONAL AND ANNUAL GROUNDWATER LEVEL FLUCTUATIONS IN ERZINCAN FOR SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT

in: INTERNATIONAL RESEARCH IN ENGINEERING SCIENCES VI, Prof. Dr. Rıdvan Saraçoğlu, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.23-39, 2023

GROUNDWATER LEVEL PREDICTION USING GENETIC ALGORITHMBASED EMOTIONAL AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

in: INTERNATIONAL RESEARCH IN ENGINEERING SCIENCES VI, Prof. Dr. Rıdvan Saraçoğlu, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.41-59, 2023

Metrics

Publication

25

Citation (Scopus)

30

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

44

H-Index (Scholar)

4

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals