Education Information

Education Information

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Anadolu University, Faculty Of Aeronautıcs And Astronautıcs, Hava Trafik Kontrol, Turkey

 • 2007 - 2013 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektronik Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Kavşak Yönteminin Hava Sahası Yol Yapısına ve Sektör Kapasitesine Etkilerinin Değerlendirilmesi

  Anadolu Üniversitesi, Hava Trafik Kontrol, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B1 Intermediate Italian