Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DID THE COVID-19 PANDEMIC AFFECT ON NURSING STUDENTS’ PROFESSIONAL ATTITUDES? A DESCRIPTIVE STUDY

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL PRACTICE OF MULTIDICIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES, Baku, Azerbaijan, 24 June - 26 July 2022, pp.1 Sustainable Development

Adolesanların Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 January 2021, pp.1

Hemşirelerin Aile Merkezli Bakım Tutumlarının İncelenmesi: Erzincan Örneği

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, pp.1305

Babaların Anne Sütü İle İlgili Algı Düzeylerinin Belirlenmesi

2. Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019, vol.1, pp.736-741 Sustainable Development

Ergenlerde Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Özgüven Üzerine Etkisinin İncelenmesi

2nd International Congress on Nursing, 13-15 April 2018, Marmara University, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.71

AHISKALI OLAN VE OLMAYAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDET EĞİLİMİNİN BELİRLENMESİ

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.409-416

Okul Öncesi Öğretmelerinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hakkında Bilgilerinin İncelenmesi( Erzincan Örneği)

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.375-383

İstismar ve İhmalin Çocuklar Üzerindeki Fiziksel ve Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, vol.0, no.0, pp.1

Books & Book Chapters

Children in Health Care

in: Disadvantaged Groups in Health Services, Doç.Dr. Şemsinnur Göçer,Dr.Öğr.Üyesi Tuncay Polat, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.41-63, 2022 Sustainable Development

Özel Durumu Olan Çocukla İletişim

in: Engelli Çocuklar, Prof. Dr.Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ,Dr. Öğr. Üyesi Türkan KADİROĞLU,Dr. Öğr. Üyesi Ayfer KARA, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.157-177, 2021

Metrics

Publication

19

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals