Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , İktisat , Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Gaziantep University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İktisat , Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , İktisat , Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  EKONOMİK BÜYÜME, SANAYİLEŞME ve ORTA GELİR TUZAĞI İLİŞKİSİ: İNOVASYON TEMELLİ ÇIKIŞ STRATEJİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK ANALİZLER Sustainable Development

  Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , İktisat

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022 Eğitici Eğitimi Sertifikası

  Vocational Training , Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi