Achievements & Reputation

Awards

  • December 2020 Çevre Teknolojileri ve Gelir Eşitsizliğinin Karbon Emisyonu Üzerindeki Etkisi: MIST Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz

    International Ceo (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress

Citations

Total Citations (WOS): 66

h-index (WOS): 3