Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Mustafa ALICI

Mustafa Alıcı, 1969  yılında Erzincan'da doğdu. 1988 yılında Erzincan İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği İlahiyat Fakültesinde  öğrenciliği sırasında hafız oldu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.1996 yılında Marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsünde dinler tarihi anabilimdalında doktoraya başladı.  Ocak 1996- Aralik 1996 tarihleri arasında bir yıl süreyle İtalya, Perugia'da Yabancılar İçin İtalyanca Üniversitesi'nde ileri düzey İtalyanca dil eğitimi aldı.  

1996- 1998 yılları arasında İtalya, Roma’da doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulundu. 1998 yılında 3 ay  İngiltere'de, Bristol, Birmigham ve ve Londra'da  doktora teziyle ilgili araştırmalar yaptı. 1995- 2010 yılları arasında Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi öğretim üyesi olarak görev yaptı.

2011-2012 yılları arasında Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan yardımcısı olarak hizmet etti.2012 yılının yazında üç ay süreyle YÖK bursu ile İtalya’da akademik çalışmalarını sürdürdü. 2013 yılında Profesör olan ve  2014 yılında  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak atanan Alıcı,  25 Kasım 2017 tarihinde  aynı fakültenin dekanlığına asaleten atanan Alıcı, 24 Nisan 2019 tarihine kadar bu görevi sürdürdü.  Alıcı, Evli ve üç çocuk babası olup Arapça, İngilizce, İtalyanca ve Latince bilmektedir. 

Alıcı halen dinlerarası ve kültürlerarası ilişkiler, İslam irfanı, monoteizm, postmodern din bilimleri konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bazı çalışmaları şunlardır;

1. “Dinler Tarihinin Batılı Öncüleri” adlı eseri 2008 ve 2011 yıllarında yayımlandı. 

2. "Evrimci Politeizm Devrimci Monoteizm" adlı profesörlük çalışması 2014 yılında basıldı. 3.  2017 yılında  "Din Bilimlerinde Klasik ve Çağdaş Metodolojik Yaklaşımlar" adlı eserini yayımlayadı.

4.  "Politeist Kültürlerde Yüce Tanrı: Tahrifatın Sosyo-kültürel Boyutları" (yayınlanmak üzere)

5. Üsve-i Hasane, Hatem'ül-Enbiya, Rahmeten Lil Alemin: Dinler Tarihi Perspektifiyle Hz. Peygamber  konulu çalışmasını  sürdürmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Dinler Tarihi Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
malici@erzincan.edu.tr
Ofis
ilahiyat fakültesi felsefe ve din bilimleri
Posta Adresi
ilahiyat fakültesi yanlızbağ kampüsü