Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Erzincan Binali Yildirim University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2018 Assistant Professor

  Erzincan Binali Yildirim University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2006 - 2011 Assistant Professor

  Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

 • 1997 - 2006 Assistant Professor

  Ataturk University, Erzincan Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi

 • 1993 - 1997 Lecturer

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty Of Arts And Scıences, Biyoloji

 • 1987 - 1993 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Managerial Experience

 • 2011 - 2012 Assistant Director of the Institute

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2009 - 2011 Vice Dean

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

 • 2007 - 2010 Academic Board Member

  Atatürk Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi, İlköğretim

 • 2000 - 2003 Head of Department

  Atatürk Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi, İlköğretim

 • 1998 - 2003 Member of IT Commission

  Atatürk Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi

 • 1998 - 2000 Head of Department

  Atatürk Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 1997 - 1999 Head of Department

  Atatürk Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi

Non Academic Experience

 • 2011 - Continues Yrd. Doç. Dr.

  Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2006 - 2011 Yrd. Doç. Dr.

  Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

 • 1997 - 2006 Yrd. Doç. Dr.

  Atatürk Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi

 • 1993 - 1997 Öğr.Gör.

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

 • 1987 - 1993 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ