Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VERGİ KANUNİLİĞİ

2.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, 28 - 30 September 2018

AHISKA TÜRKLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİNİNCELENMESİ

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, 11 - 13 May 2017, pp.685-696

Küreselleşme Sürecinin Mekana Etkisi ve Küresel Kentler

IV. IMCOFE International Multidisciplinary Congress of Eurasia-Rome, 23 - 25 August 2017

Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Çerçevesinde Kaldor Modeli

III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.631-638 Sustainable Development

KATMA DEĞER VERGİSİ'NİN ADALET VE ETKİNLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzincan, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.54-67

Metrics

Publication

10
UN Sustainable Development Goals