Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Doctorate

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Turkey

 • 2008 - 2014 Postgraduate

  Erzincan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2014 Postgraduate

  Türkiye'de Katma Değer Vergisinin Adalet ve Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi

  Erzincan Üniversitesi, Hukuk , Mali Hukuk

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English