Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Miyopide Lazer Subepitelyal Keratomileusis Sonrası Korneal Hassasiyet ve Göz Yaşı Sekresyonu

11th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Turkey, 24 - 25 December 2022

Evaluation of Anterior Segment Parameters in Eyes with Pseudoexfoliation Syndrome and Senile Cataract

International Congress of Medical and Health Sciences Studies (ICOMESS), 1 - 02 December 2022

Books & Book Chapters

Glokom Tedavisinde Nano Ölçekli İmplant Materyallerinin Dizaynı

in: Sağlık & Bilim 2022 Medikal Araştırmalar-IV, Doç. Dr. Onur KARAMAN, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.149-158, 2022

Retinada Kullanılan Güncel Lazer Uygulamaları

in: Göz Hastalıklarında Güncel Çalışmalar II, Fatih ATMACA, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.187-202, 2022

Retinal Vasküler Hastalıklarda İntravitreal Enjeksiyon Uygulama Algoritmaları

in: Sağlık & Bilim Güncel Tıp-IV, Doç. Dr. Hakan KAYA, Uzm. Dr. Kader Eliz ŞAHİN, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.353-364, 2022

Retinada Kök Hücrelerin ve Biyomteryallerin Rejeneratif Amaçlı Kullanımı

in: Sağlık & Bilim: Medikal Araştırmalar-2, Onur Karaman, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.57-74, 2021

Metrics

Publication

33

Citation (Scopus)

50

H-Index (Scopus)

4

Open Access

1