Education Information

Education Information

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Su Üürnleri, Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  Alternatif yağ kaynakları (kaz, koyun kuyruk ve sığır iç yağı)'nın yavru gökkuşağı alabalıklarında (Onchorhynchus mykiss) büyüme parametreleri ve yağ asidi profiline etkileri

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English