Education Information

Education Information

 • 2001 - 2011 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Hadis, Turkey

 • 1991 - 1995 Postgraduate

  Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis, Turkey

 • 1986 - 1991 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  MOĞULTAY B. KILIÇ (ö.762/1361) VE HADİS İLMİNDEKİ YERİ

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis

 • 1995 Postgraduate

  HADİS EDEBİYATINDA MÜSTEDREKLERİN YERİ VE EL-HÂKİM'İN (Ö.405/1014) EL-MÜSTEDREK'İ

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis