General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Politikası Ve Uygulamaları Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, General Sociology and Methodology

Metrics

Publication

25

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals