General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Politikası Ve Uygulamaları Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, General Sociology and Methodology

Metrics

Publication

24

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals