Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kurumsal Risk Yönetim Sisteminde Bağımsız Denetime Hazırlanma Süreci

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.24, no.2, pp.365-391, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Kurumsal Risk Yönetimi ve Bulut Bilişim Sistemi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.93, pp.31-52, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Kamu Sektörü Yönetiminde İç Denetimin Rolü

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-11, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Muhasebedeki Verilerin Yönetimde Kullanılması ve Elektronik Muhasebe Verilerinin Yönetim Kararlarına Etkisi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.53, pp.279-297, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

International Financial Reporting Standards Issues in Small and Medium-Sized Enterprises

International Congress on Scientific Advances (ICONSAD), Balıkesir, Turkey, 22 - 25 December 2021, pp.831-832 Sustainable Development

Management Control Systems and Sustainability

The 12th International Scientific Research Congress Social and Educational Sciences, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2021, pp.105-106 Sustainable Development

Neoliberalism Tendency in Management Accounting

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, Interrogations, Bingöl, Turkey, 11 - 13 November 2021, pp.23-24 Sustainable Development

Effect of Digilatization on Internal Audit

18th International Conference on Accounting New Dynamics of Accounting:Transformation in Theory and Practice (MODAVICA), Ankara, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.136-139

İşletmelerde Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin Gerekliliği

Uluslararası Uygulamalı Yönetim, İşletme ve Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

Avrupa Birliği KOBİ Politikalarının KOBİ’ lerin Finansman Sorunlarına Etkisi: Erzincan Uygulaması

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.681-690

KOBİ' lerin İhracat Sorunlarına İç Kontrol Sisteminin Etkisi: Erzincan Uygulaması

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.-

Books & Book Chapters

Dijital Dönüşüm Sürecinin Muhasebe Alanında Oluşturduğu Yıkımlar

in: İşletme Biliminde Muhasebe, Pazarlama ve Organizasyon Konuları, Şahin KARABULUT, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.101-117, 2022

THE SIGNIFICANCE AND BENEFITS OF THE ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SYSTEM FOR BUSINESSES

in: Contemporary Research in Accounting, Auditing and Finance, Kurnaz E., Serçemeli M., Editor, Cambridge Scholar Publishing, London, pp.129-143, 2019