Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ORTAÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE PEDAGOJİK SANAT ELEŞTİRİSİ UYGULAMALARI: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.7, no.81, pp.1661-1686, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

YÜKSEK RÖNESANSTAN ÇAĞDAŞ DÖNEME, FİGÜRÜN MEKÂN İÇERİSİNDEKİ KONUMU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.160-176, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

PERFORMANS SANATININ GELİŞİMİNDE TEKNOLOJİNİN ETKİLERİ

ULAKBİLGE, vol.7, no.33, pp.107-123, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

ATIK NESNELERİN RESİM SANATINA GİRİŞİNDE PİCASSO VE BRAQUE’xxNİN ETKİSİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.6, no.33, pp.688-708, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

MAĞARA DUVARINDAN YÜKSEK RÖNESANSAFİGÜRÜN MEKAN İÇERİSİNDEKİ SEYRİ

İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ, vol.6, no.40, pp.1563-1571, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

GÜNÜMÜZDE TÜRK MİTOLOJİSİNİN BİLİNMEZLİĞİ VE SEBEPLERİ

ASOS JOURNAL, vol.6, no.67, pp.142-158, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE RESİM SANATINDA FİGÜRATİF ÖĞELERİN SEYRİ

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HUMAN AND SOCIAL SICIENCES-ANTALYA, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018

GÜNÜMÜZDE TÜRK MİTOLOJİSİNİN BİLİNMEZLİĞİ VE SEBEPLERİ

International Symposium of Human and Social Sciences, Antalya, Turkey, 7 - 09 March 2018

Altıntepe Apadana sının Sanatsal Ve Mimari Üslubu

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.2, pp.271-282

Günümüzde Türk Mitolojisinin Bilinmezliğinin Nedenleri

II.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ağrı, Turkey, 12 - 14 October 2016

Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Meslek Kaygılarına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1111-1112

Türk Sanat Tarihinde Mehmet Siyahkalem

1. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KONUŞULAN COĞRAFYALARDA KÜLTÜR-SANAT VE SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 25 - 26 September 2014

Books & Book Chapters

concept of tecnology in futurist art production

in: Contemporary Art Studies, Önder Yağmur, Editor, Detay yayıncılık, Ankara, pp.1-22, 2021

Other Publications