Education Information

Education Information

 • 2018 - 2021 Postgraduate

  Firat University, Antrenörlük Bölümü, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Ataturk University, Erzincan Eğitim Fakültesi (Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ve Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Analizlerinin Metaforik İncelenmesi

  Firat University, Instıtute Of Health Scıences