Education Information

Education Information

 • 2015 - 2020 Doctorate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Inonu University, Eczacılık Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  BAKTERİYEL KERATİT TEDAVİSİNE YÖNELİK BESİFLOKSASİN YÜKLÜ OKÜLER İNSERTLERİN ELEKTROEĞİRME YÖNTEMİ İLE GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Farmasotik Teknoloji Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced Turkish