Education Information

Education Information

  • 2015 - Continues Expertise In Medicine

    Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Turkey

Dissertations

  • 2011 Expertise In Medicine

    İZOLE SOL DAL BLOKLU VE SOL VENTRDKÜL SDSTOLDK FONKSDYONLARI KORUNMUS HASTALARDA PLAZMA BRADN NATRDÜRETDK PEPTDD DÜZEYLERDNDN DEĞERLENDDRDLMESD

    Erzincan Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English