Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Turkey

 • 1998 - 2002 Postgraduate

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Müh.), Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  TRAFİK KAZALARININ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE MODELLENMESİ

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği/Ulaştırma

 • 2002 Postgraduate

  GPS İLE DEFORMASYON ANALİZİ

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Müh.

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English