Education Information

Education Information

  • 2018 - 2020 Postgraduate

    Hacettepe University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim A.S.D., Turkey

Dissertations

  • 2020 Postgraduate

    Foto-realizm'de insan-mekân ilişkisi bağlamında saklı mekânların paslı yüzü

    Hacettepe University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü