Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SABAHATTİN ALİ’NİN “SES” ADLI HİKÂYESİNDE ESTETİK BİR UNSUR OLARAK RİTİM

TURKISH STUDIES, cilt.30, ss.1308-2140, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Edebiyatta Sembol Dili ve Orhan Kemal’in “İki Buçuk” Adlı Hikâyesinde Sembol Dilinin Kullanımı

Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.21-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RECAİZADE MEHMET CELÂL’İN HAYAL-İ CELÂL ADLI ESERİNİN SADELEŞTİRİLMİŞ METNİNİN DİLİÇİ ÇEVİRİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.251-264, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edebiyat ve Hastalık İlişkisi Üzerine Yeni Bir Kaynak Kitap: Edebiyat ve Hastalık

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI/Modern Turkısh Lıterature Researches, ss.166-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elif Şafak’ın ‘Aşk’ının Arketipsel Sembolizm Açısından İncelenmesi

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, ss.139-162, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Poetika Metni Olarak Ziya’ya Mektuplar

YENİ TÜRK EDEBİYATI, ss.173-192, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HASAN ALİ TOPTAŞ IN GÖLGESİZLER ADLI ANLATISINDA POSTMODERN ÖGELER

TURKISH STUDIES, cilt.6, ss.1869-1892, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Modern Türk Şiiri İçin Yeni Bir Kaynak Kitap: Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar (1860-1960)”

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI /Modern Turkısh Literature Researches, ss.231-233, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Ontolojik Analiz Metoduyla Yunus Emre’nin Bir Şiirinin İncelenmesi”

MUKADDİME MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.141-154, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Sinekli Bakkal Romanında Sosyal Meseleler”

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.223-252, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Edebiyatta Sembol Dili ve Orhan Kemal’in “İki Buçuk” Adlı Hikâyesinde Sembol Dilinin Kullanımı

Birinci Uluslararası Rumeli Sempozyumu, Kırklareli, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

Cihan Aktaş’ın ‘Seni Dinleyen Biri’ Adlı Romanında Geleneksel ve Modern Hayat Arasındaki Bireyin Kimlik Arayışı

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.1, ss.747-754

Kitap & Kitap Bölümleri