Dr.Öğr.Üyesi

GAYE BELKIZ YETER ŞAHİN


Fen-Edebiyat Fakültesi

Çeviribilim Bölümü

Eğitim Bilgileri

2010 - 2015

2010 - 2015

Doktora

İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye

2008 - 2010

2008 - 2010

Yüksek Lisans

Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye

2005 - 2008

2005 - 2008

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

2004 - 2005

2004 - 2005

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

TÜRK POSTMODERN ANLATILARINDA MODERNİZM ELEŞTİRİSİ

İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı

2010

2010

Yüksek Lisans

YENİ TÜRK ŞİİRİNDE TASFİYE HAREKETLERİ

Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Fransızca Kursu

Yabancı Dil

Erzincan Üniversitesi (Tömer)

2010

2010

İngilizce Kursu

Yabancı Dil

Harran Üniversitesi (Tömer)

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü

2010 - 2016

2010 - 2016

Okutman

Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

SABAHATTİN ALİ’NİN “SES” ADLI HİKÂYESİNDE ESTETİK BİR UNSUR OLARAK RİTİM

YETER G. B.

TURKISH STUDIES, cilt.30, ss.1308-2140, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Edebiyatta Sembol Dili ve Orhan Kemal’in “İki Buçuk” Adlı Hikâyesinde Sembol Dilinin Kullanımı

YETER G. B.

Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.21-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

RECAİZADE MEHMET CELÂL’İN HAYAL-İ CELÂL ADLI ESERİNİN SADELEŞTİRİLMİŞ METNİNİN DİLİÇİ ÇEVİRİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

YETER G. B.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.251-264, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Edebiyat ve Hastalık İlişkisi Üzerine Yeni Bir Kaynak Kitap: Edebiyat ve Hastalık

YETER G. B.

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI/Modern Turkısh Lıterature Researches, ss.166-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Elif Şafak’ın ‘Aşk’ının Arketipsel Sembolizm Açısından İncelenmesi

YETER G. B.

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, ss.139-162, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Bir Poetika Metni Olarak Ziya’ya Mektuplar

YETER G. B.

YENİ TÜRK EDEBİYATI, ss.173-192, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

HASAN ALİ TOPTAŞ IN GÖLGESİZLER ADLI ANLATISINDA POSTMODERN ÖGELER

YETER G. B.

TURKISH STUDIES, cilt.6, ss.1869-1892, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

“Modern Türk Şiiri İçin Yeni Bir Kaynak Kitap: Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar (1860-1960)”

YETER G. B.

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI /Modern Turkısh Literature Researches, ss.231-233, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

“Ontolojik Analiz Metoduyla Yunus Emre’nin Bir Şiirinin İncelenmesi”

YETER G. B.

MUKADDİME MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.141-154, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

“Sinekli Bakkal Romanında Sosyal Meseleler”

YETER G. B.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.223-252, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Edebiyatta Sembol Dili ve Orhan Kemal’in “İki Buçuk” Adlı Hikâyesinde Sembol Dilinin Kullanımı

YETER G. B.

Birinci Uluslararası Rumeli Sempozyumu, Kırklareli, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

2016

2016

Cihan Aktaş’ın ‘Seni Dinleyen Biri’ Adlı Romanında Geleneksel ve Modern Hayat Arasındaki Bireyin Kimlik Arayışı

YETER G. B.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.1, ss.747-754

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Hasan Ali Toptaş’xxın Yatak Adlı Hikâyesinde Arayış Motifinin Psikanalitik Çözümlemesi

YETER G. B.

SESSİZLİĞİN GÖLGESİNDE HASAN ALİ TOPTAŞ KİTABI, HÜLYA ARGUNŞAH, Editör, KESİT, İstanbul, ss.219-238, 2018

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2020

Nisan 2020

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer Dergiler

Aralık 2019

Aralık 2019

ASYA STUDIES (ACADEMIC SOCIAL STUDIES)

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

SOSYAL VE KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

AHCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

AHCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

AL FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

AHCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

RUMELİDE DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

TURKISH STUDIES

AHCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

TURKISH STUDIES

AHCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

TURKISH STUDIES

AHCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

TURKISH STUDIES

AHCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

TURKISH STUDIES

AHCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

ULAK BİLGE

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

TURKISH STUDIES

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Haziran 2008

Haziran 2008

FAKÜLTE BİRİNCİLİĞİ

ÜniversiteDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

Birinci Uluslararası Rumeli Sempozyumu

Katılımcı

Kırklareli-Türkiye

2017

2017

Tarih Bilimi ve Tarih Bilimine Yardımcı Bilimlerde Türk Dili ve Edebiyatı-Paneli

Katılımcı

Erzincan-Türkiye

2016

2016

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU

Katılımcı

Erzincan-Türkiye

2011

2011

YÜZÜNCÜ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YENİ LİSAN HAREKETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye