Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An optimal control problem for two-dimensional Schrodinger equation

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.218, sa.11, ss.6177-6187, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the Solution of a Optimal Control Problem for a Hyperbolic System

Applied and Computational Mathematics, cilt.7, sa.3, ss.75-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Numerical Solution of an Optimal Control Problem Governed by Two Dimensional Schrodinger Equation

Applied and Computational Mathematics, cilt.4, sa.2, ss.30-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

On an Optimal Boundary Control Problem for a Parabolic System

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling (ICAAMM 2017), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Temmuz 2017, ss.99

Numerical Solution of An Optimal Control Problem Governed by Two Dimensional Schrodinger Equation

II. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Sarajevo, Bosna-Hersek, 26 - 29 Ağustos 2013, ss.165