Doç.Dr.

FAYSAL OKAN ATASOY


Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır

Eğitim Bilgileri

2004 - 2009

2004 - 2009

Doktora

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Türkiye

1996 - 2001

1996 - 2001

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili, Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Lisans

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Türkçede Noktalama Sorunlar Çözümler Teklifler

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Öğretmenliği

2001

2001

Yüksek Lisans

Melhame-i Şeyh Vefa Giriş Metin Sözlük

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Ensitüsü, Türk Dili

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Dili

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2010 - 2017

2010 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2015 - 2018

2015 - 2018

Senato Üyesi

Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Dekan Yardımcısı

Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Yönetim Kurulu Üyesi

Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

2011 - 2014

2011 - 2014

Farabi Koordinatörü

Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tarihî Metin Neşri Çalışmalarında Usul

Lisans

Lisans

Yazılı Anlatım II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tarihî Kıpçak Türkçesi Metinleri

Lisans

Lisans

Türkolojide Bilgisayar Uygulamaları I

Lisans

Lisans

Eski Türkçe I (Köktürkçe)

Lisans

Lisans

Eski Türkçe II (Uygur Türkçesi)

Lisans

Lisans

Yazılı Anlatım I

Lisans

Lisans

Karahanlı Türkçesi

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri I

Lisans

Lisans

Diksiyon II

Lisans

Lisans

Türkolojide Bilgisayar Uygulamaları II

Lisans

Lisans

Karahanlı Türkçesi

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri II

Doktora

Doktora

Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri

Lisans

Lisans

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tarihi Metin Neşri Çalışmalarında Usul

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tarihî Metin Neşri Çalışmalarında Usul YL

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tarihi Kıpçak Türkçesi Metinleri

Lisans

Lisans

Türkolojide Bilgisayar Uygulamaları I

Lisans

Lisans

Eski Türkçe I (Köktürkçe)

Lisans

Lisans

Türkolojide Bilgisayar Uygulamaları II

Lisans

Lisans

Yazılı Anlatım II

Lisans

Lisans

Osmanlıca IV

Lisans

Lisans

Osmanlıca III

Lisans

Lisans

Yazılı Anlatım I

Lisans

Lisans

Türkolojiye Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

İleri Osmanlıca II

Lisans

Lisans

Eski Türkçe II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tarihî Metin Çalışmalarında Usul YL

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Lisans

Lisans

Harezm Türkçesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tarihî Kıpçak Türkçesi Metinleri

Lisans

Lisans

Eski Türkçe I

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Metin Yayınlarında Noktalama Üzerine

ATASOY F. O.

Türk Dilleri Araştırmaları, cilt.23, ss.135-162, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Türkçede Adres Yazımı

ATASOY F. O.

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.5, ss.785-794, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

İstiklal Marşı’nın Noktalaması

ATASOY F. O.

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.5, ss.763-789, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Noktalama İşaretlerinin Tarihi

ATASOY F. O.

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.5, ss.823-861, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Şeyh Vefa ve ‘Yedi Yılduzun Ahkâmı’ Adlı Risalesi

ATASOY F. O.

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.5, ss.154-177, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

”Cılga” Kelimesi Üzerine

ATASOY F. O.

Refahiye Araştırmaları Sempozyumu 14-15 Mart 2019, Erzincan, Türkiye, 14 - 15 March 2019, ss.1111-1112

2017

2017

Kılavuz Kaynaklı Noktalama Sorunları ve Yazım Kılavuzundaki Eksiklikler

ATASOY F. O.

Türkçenin Yazım Sorunları Çalışma Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 December 2017

2010

2010

Türkçede Noktalama İşaretleri İle İlgili Sorunlar

ATASOY F. O.

III. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 December 2010, ss.116-125 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Yazılı Anlatım (Kitabet)

Can A. , ATASOY F. O.

Atılım Yayınevi, Samsun, 2019

2018

2018

Türkçede Noktalama Sorunlar-Çözümler-Teklifler

ATASOY F. O.

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2018

2018

2018

Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR'e Armağan

ATASOY F. O. , DIARRASSOUBA S.

Emîn Hûrî, Hayatı ve Eserleri, Zülfe Ö., Taş, H., Aslan, Z., Editör, Yayın Evi, İstanbul, ss.62-85, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Yazılı Anlatım

CAN A., ATASOY F. O.

Sonçağ Yayınları, Erzincan, 2017

2017

2017

Dîvânu Lugâti’t-Turk’ten Senglah’a Türkçe Doğumunun 60. Yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı

ATASOY F. O.

Tali-name, Mehmet Ölmez, Tülay Çulha, Kübra Özçetin, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.161-256, 2017

2010

2010

Türkçede Noktalama

ATASOY F. O.

Özel Kitaplar, İstanbul, 2010

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

RumeliDE Dil ve Edebiyat Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Türk Dili Kurumu

Üye

2015 - 2016

2015 - 2016

Türk Dil Kurumu

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2017

Kasım 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Nisan 2017

Nisan 2017

RumeliDE Dil ve Edebiyat Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

RumeliDE Dil ve Edebiyat Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

RumeliDE Dil ve Edebiyat Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2015

Mart 2015

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Aralık 2014

Aralık 2014

RumeliDE Dil ve Edebiyat Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

RumeliDE Dil ve Edebiyat Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Ocak 2014

Ocak 2014

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Ocak 2014

Ocak 2014

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Ocak 2014

Ocak 2014

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Aralık 2013

Aralık 2013

Ondokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2012

Haziran 2012

Ondokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2011

Ocak 2011

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Türkçenin Yazım Sorunları Çalışma Toplantısı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

III. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Doktora)

Doktorluk Tezi Savunma Sınavı Jürisi - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü Hazırlama Projesi

http://95.0.187.36/TDKsozlukWeb/login.xhtml

Türk Dil Kurumu, Turkey

2015 - 2016

2015 - 2016

Sözlük Bilimi ve Uygulama Kolu

www.tdk.org.tr

Türk Dil Kurumu, Turkey

2013 - 2013

2013 - 2013

Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Çalışma Grubu

www.tdk.org.tr

Türk Dil Kurumu, Turkey

Duyurular & Dokümanlar

Kiril Harfli Özbekçe Metin
Ders Notu
25.10.2016
Kiril Harfleri
Ders Notu
25.10.2016