Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SİYASAL YA DA BÜROKRATİK BİR POZİSYON OLARAK TÜRKİYE’DE BAKAN YARDIMCILIĞI STATÜSÜ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.618-635, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye nin Parlamenter Sistem Deneyiminin Önemi

KafkasÜniversitesi İİBF Dergisi, cilt.6, ss.149-175, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’nin Avrupa Birliği Bölgesel Politikası’na Uyum Çabaları

4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi, Tunceli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, ss.810-828

Kalkınma Ajansları ve Sosyal Kalkınma: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Örneği

INTERNATİONAL REGİONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Tunceli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, ss.1141

”AHISKA TÜRKLERİNDE GÖÇ VE KÜLTÜREL KİMLİK İLİŞKİSİERZİNCAN İLİNDE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİ ÖRNEĞİ”

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.2, ss.285-298

ERZİNCAN İLİ SEÇMENLERİNİN SİYASAL EĞİLİM VE TERCİHLERİ

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.2, ss.839-855

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ ALGISI

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.2, ss.811-823

Doğu Türkistan’da Kadın Olmak: Rabiye Kadir

Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAUM) Uluslararası Kadın Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2012

Orta Asya’da Demokrasi Sorunu; Kırgızistan Örneği

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi- II, Malatya, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2012

Kentsel Dönüşüm: Antalya Örneği

KAMU YÖNETİMİ FORUMU (V. KAYFOR) Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, Kocaeli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2007, ss.58-59

Kamu Yönetimi Reform Dinamiklerinin Kavramsal Analizi

III.KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR 3), Ankara, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2005, ss.153-162

Avrupa’da Türkiye - Türkiye’de Avrupa: Bir İmaj Değerlendirmesi

Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, II. Uluslar arası Avrupa Gençlik Haftası, Antalya, Türkiye, 5 - 12 Ekim 2003

Kitap & Kitap Bölümleri