Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dirty Dozen Scale: a study of adaptation to Turkish university students

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, ss.34-40, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının demografik değişkenler açısından incelenmesi

I. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2017), 18 - 21 Ekim 2017

YALNIZLIĞIN YORDANMASINDA KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (INES), Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Internet Use Behaviours and Psychological Well Being s of University Students in Turkey

4th International Symposium on Education, Psychology and Social Sciences, 10 - 12 Mayıs 2016

Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı ve Psikolojik İyi Oluş

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

KARANLIK ÜÇLÜ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

EĞİTİMİN TOPLUMSAL SOSYOLOJİK TEMELLERİ

Eğitim Bilimlerine Giriş, Mücahit Kağan Sinan Yalçın, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.65-83, 2018