Dr.Öğr.Üyesi

FATMA ALDIRMAZ AKKAYA


Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

Eğitim Bilgileri

2012 - 2018

2012 - 2018

Doktora

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı - Muhasebe Finansman Bilim Dalı, Türkiye

2008 - 2010

2008 - 2010

Yüksek Lisans

Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı - Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Türkiye

2000 - 2006

2000 - 2006

Lisans

Mersin Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

TÜRKİYE'DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL TURİZMDEKİ ÖNEMİ VE FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİZİ

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd - Muhasebe / Finansman Bilim Dalı

2010

2010

Yüksek Lisans

HEDEF MALİYETLEME YÖNETİMİNİN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR TURİZM İŞLETMESİNDE UYGULAMA

Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Organizasyon Bilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Yabancı Dil

Improving English Language Skılls

Maksima TC – Erasmus+ Courses Croatia

2018

2018

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

EBYU İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

2015

2015

Güvenlik

Sivil Savunma, Doğal Afetler, Yangın ve Tahliye

Erzincan Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

2014

2014

Kalite Yönetimi

NLP ile Liderlik ve Zaman Yönetimi

Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği

2011

2011

Diğer

Proje Yazma Eğitimi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Para- Sermaye ve Finansal Kurumlar, Kooperatifçilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Muhasebe ve Denetim, İşletme Yönetimi, Yönetim ve Yönetici Geliştirme, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Y.O., Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

Erzincan Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Kemaliye H.A.A. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Erzincan Üniversitesi, Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Y.O.

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Konaklama İşletmeleri Muhasebesi

Lisans

Lisans

Turist Rehberliği

Lisans

Lisans

Turizm İşletmelerinde Bilgisayar Kullanımı

Lisans

Lisans

Kooperatifçilik

Lisans

Lisans

Genel Muhasebe

Lisans

Lisans

Ticari Matematik

Lisans

Lisans

Önbüro Yönetimi

Lisans

Lisans

Sürdürülebilir Turizm

Lisans

Lisans

Türkiye AB Turizm İlişkileri

Lisans

Lisans

Kültür ve Kültürel Miras Turizmi

Lisans

Lisans

Demokrasi ve İnsan Hakları

Ön Lisans

Ön Lisans

Girişimcilik

Lisans

Lisans

Turizm İşletmelerinde Boş Zaman Değerlendirme ve Eğlence Yönetimi

Lisans

Lisans

Turist Rehberliği

Ön Lisans

Ön Lisans

Girişimcilik

Lisans

Lisans

Konaklama İşletmeleri Muhasebesi

Lisans

Lisans

Turizm İşletmelerinde Bilgisayar Programlarının Kullanımı

Lisans

Lisans

Konaklama İşletmelerinde Bilg. Prog. Kullanımı

Lisans

Lisans

Ticari Matematik

Lisans

Lisans

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Lisans

Lisans

Genel Muhasebe

Lisans

Lisans

Kooperatifçilik

Lisans

Lisans

Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim

Lisans

Lisans

Seyahat İşletmeleri Muhasebesi

Ön Lisans

Ön Lisans

Girişimcilik

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

Kat Hizmetleri Yönetimi

Lisans

Lisans

Ticari Matematik

Ön Lisans

Ön Lisans

2. Yabancı Dil 2

Lisans

Lisans

Sürdürülebilir Turizm

Ön Lisans

Ön Lisans

Girişimcilik

Lisans

Lisans

Yabancı Dil 2

Ön Lisans

Ön Lisans

Kat Hizmetlerinde Temizlik İşlemleri

Lisans

Lisans

Genel Muhasebe

Lisans

Lisans

Finansal Okur Yazarlık

Ön Lisans

Ön Lisans

Ön Büroda Oda İşlemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Girişimcilik

Ön Lisans

Ön Lisans

Girişimcilik

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Ön Lisans

Ön Lisans

2. Yabancı Dil 1

Ön Lisans

Ön Lisans

Mesleki Yabancı Dil 2

Lisans

Lisans

Sürdürülebilir Turizm

Ön Lisans

Ön Lisans

Otelcilik Otomasyon Hizmetleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Müşteri Maliyetlerinin Analizine Yönelik Bir Çalışma: Sigorta Sektörü Örneği(A Study for the Analysis of Customer Costs: Insurance Sector Example)

Aldırmaz Akkaya F. , Ünal A.

İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Türk), cilt.11, ss.1693-1711, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

KEMALİYE (EĞİN)’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİ EKSENİNDE GELECEK PROJEKSİYONU

DANACI M. C. , ALDIRMAZ AKKAYA F.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.233-250, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

RESPONSE OF FINANCIAL MARKET INSTRUMENTS TO COVID-19 PANDEMIC

ALDIRMAZ AKKAYA F.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES, Ankara, Türkiye, 21 - 23 June 2020, ss.32-36

2018

2018

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE KADIN KOOPERATİFLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE KADIN KOOPERATİFLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİZİ

ALDIRMAZ AKKAYA F.

2. Uluslararası Kadın Konferansı, Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek, İzmir, Türkiye, 4 - 05 October 2018, ss.385-386

2016

2016

Erzincan İli Kemaliye İlçesinde Pagan İnanç İzleri

AKKAYA H. , ALDIRMAZ AKKAYA F.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, cilt.1, ss.803-813

2016

2016

Kemaliye Eğin'in Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi

ALDIRMAZ AKKAYA F. , DANACI M. C.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, cilt.2, ss.927-938

2016

2016

Erzincan İli Kemaliye İlçesinde Pagan İnanç İzleri

AKKAYA H., ALDIRMAZ AKKAYA F.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, ss.1-10

2016

2016

Erzincan İli Kemaliye (Eğin) İlçesinde Pagan İnanç İzleri

AKKAYA H., ALDIRMAZ AKKAYA F.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, ss.1-14

2016

2016

Kemaliye (Eğin)'nin Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi

ALDIRMAZ AKKAYA F. , DANACI M. C.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, ss.1-15

2016

2016

Turizmin Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarını Gidermedeki Rolü

Armutlu M. R. , Güngör H. Y. , ALDIRMAZ AKKAYA F.

I. Alternatif Turizm Kongresi, Erzincan, Türkiye, 7 - 09 April 2016, ss.296-300

2016

2016

Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği (Keklik Yetiştiriciliği) ve Sürdürülebilir Av Turizmi

AYSÖNDÜ M. H. , ALDIRMAZ AKKAYA F.

I. Alternatif Turizm Kongresi, Erzincan, Türkiye, 7 - 09 April 2016, ss.266-274

2016

2016

Kemaliye (Eğin)'de Kültür ve Doğa Turizmi

ALDIRMAZ AKKAYA F. , Güngör H. Y.

I. Alternatif Turizm Kongresi, Erzincan, Türkiye, 7 - 09 April 2016, ss.148-157

2014

2014

Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin ve Kadın Kooperatiflerinin Etkisi

ALDIRMAZ AKKAYA F.

3. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 10 - 13 October 2014

2014

2014

Kadın ve Turizm

ALDIRMAZ AKKAYA F.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, 08 March 2014


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

2. Uluslararası Kadın Konferansı, Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

Uluslararası Erzincan Sempozyumu

Katılımcı

Erzincan-Türkiye

2016

2016

I. Alternatif Turizm Kongresi

Katılımcı

Erzincan-Türkiye

2014

2014

III. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye