Education Information

Education Information

 • 1992 - 1997 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edeniyatı, Turkey

 • 1990 - 1992 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edeniyatı, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  "Vak`aya Dayalı Bir Eser Olarak Lâmi`î`nin Salâman u Absâl İsimli Mesnevisi (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin-Sadeleştirme)

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Eski Türk Edebiyatı

 • 1992 Postgraduate

  "Şeyhülislâm Bahâyî Divânı (İnceleme- Karşılaştırmalı metin),

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edeniyatı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English