Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küreselleşen Dünyada Ülke Pazarlaması

13th International Congress on Social Studies with Recent Researches-Istanbul, 6 - 08 November 2020

THE IMPORTANCE OF ETHICAL DECISION IN MARKETING

IV.INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 11 - 13 October 2019

PRIVATE MARKET DIVISION STRATEGY: NICHE MARKETING

IV.INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 11 - 13 October 2019

Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Etik Pazarlamanın Önemi

Karadeniz Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Rize, 23 - 25 August 2019

Pazarlamada Rekabet Stratejileri ve Yönlendiren Güçler

Karadeniz Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Rize, 23 - 25 August 2019

Halkla İlişkiler Modellemesinde İki Yönlü Simetrik Model ile İki Yönlü Asimetrik Model Arasındaki Uygulama Farklılıkları

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019)-Istanbul, 18 - 19 June 2019

Differences Between Two-Way Symmetric Model and Two-Way Asymmetric Model In Public Relations Modeling

2nd International Congress on New Horizons In Education and Social Sciences (ICES-2019) , İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, pp.307-313

BENEFITS OF TALENT MANAGEMENT FOR BUSINESSES

2. International Conferenceon Awareness, 13 - 15 December 2018, pp.329-334

A Research About the Properties of Mouth Communication

2. International Conference on Awareness-Canakkale, 13 - 15 December 2018

KAMU YÖNETİMİNDE BÜROKRATİK SORUNLAR VE ETİK DIŞIDAVRANIŞLAR

III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 9 - 11 November 2018

Kamu Yönetiminde Bürokratik Sorunlar ve Etik Dışı Davranışlar

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Ankara, 9 - 11 November 2018

İŞLETMELERDE İŞKOLİKLİK VE SONUÇLARI

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 18 - 19 October 2018, pp.315-325

TÜKETİCİLERİN MATERYALİST EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 18 - 19 October 2018, pp.324-339

İşletmelerde İşkoliklik ve Sonuçları

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi-KKTC, 18 - 19 October 2018

Tüketicilerin Materyalist Eğilimlerinin İncelenmesi: Bir Alan Araştırması

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi-KKTC, 18 - 19 October 2018

VERGİ KANUNİLİĞİ

2.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, 28 - 30 September 2018

AHISKA TÜRKLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİNİNCELENMESİ

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, 11 - 13 May 2017, pp.685-696

Küreselleşme Sürecinin Mekana Etkisi ve Küresel Kentler

IV. IMCOFE International Multidisciplinary Congress of Eurasia-Rome, 23 - 25 August 2017

Ahıska Türklerinin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu-Erzincan, 11 - 13 May 2017

ERZİNCAN İLİNDE GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.659-670

Erzincan İlinde Girişimcilik Davranışının Değerlendirilmesi

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.659-670

Books & Book Chapters

Dijital Pazarlama ve Yapay Zekâ

in: Dijital İşletme Yönetimi ve Yapay Zekâ, Özbey Selda, Editor, Detay Yayıncılık, pp.117-138, 2021

Holistik (Bütünleştirici) Liderlik

in: Liderlik Tarzları: Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma, Uysal H. Tezcan, Aksoy Cenk, Yılmaz Fatma, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.151-164, 2020

Pazarlama Yönetimi ve Duygular

in: Çalışma Hayatında Duygular, Aksoy Cenk, Editor, Detay Yayıncılık, pp.231-248, 2020

Dijital Pazarlama Yönetimi

in: Dijital Yönetim, Uysal Tezcan, Aksoy Cenk, Yılmaz Fatma, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.203-226, 2020

Deneyimsel Pazarlama

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-2 Alanında Yeni Ufuklar, Atik Atilla, Sönmez Sinan, Özçoban Ertan, Balkan Dursun, Karakuş Hüseyin, Editor, Gece Kitaplığı, pp.9-24, 2019

CURRENT AND EFFECTIVE LEADERSHIP MODEL: ENTREPRENEUR LEADERSHIP

in: ACADEMIC STUDIES IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, Prof. Dr. Zafer GÖLEN Assoc. Prof. Dr. Abidin TEMİZER, Editor, Ivpe, 2019

A New Approach to Consumer Behavior Analysis: Neuromarketing

in: Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, Künüçen H. Hale, Quliyeva Xatire, Seçgin Yılmaz, Editor, Ekin Publishing House, pp.1-18, 2019

DENEYİMSEL PAZARLAMA

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN , Dr. Dursun BALKAN, Dr. Hüseyin KARAKUŞ, Editor, Gece Akademi, Ankara, 2019

Current and Effective Leadership Model: Entrepreneur Leadership

in: Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences-2019/2, Gölen Zafer, Temizer Abidin, Editor, IVPE Cetinje, pp.209-228, 2019

The Role of Conspicuous Consumption in Communities

in: Social Sciences, Rog Hanna, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.121-132, 2018

Basic Principles of Multilevel Marketing System and the Reasons for Preference by Companies

in: Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, Özdaşlı Kürşat, Demir Murat Cem, Tire Olcay, Arvas İbrahim Sena, Editor, Gece Akademi, pp.359-369, 2018

Environmental Consciousness and Green Marketing

in: İşletme Fonksiyonlarında Bazı Temel Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar, Çiftçi Gamze Ebru, Editor, İksad Publishing House, pp.105-118, 2018

Metrics

Publication

62

H-Index (WoS)

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals