Doç.Dr.

ETEM OSMA


Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Botanik Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

İstanbul'da Yetişen Bazı Sebzelerde Ağır Metal Birikiminin Tesbiti.

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

2003

2003

Yüksek Lisans

Kadıköy İlçesi (İstanbul) Kentsel Ekolojisi

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Çevre Biyolojisi, Bitki Ekolojisi, Çevre Kirliliği, Ekotoksikoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Senato Üyesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kemah Meslek Yüksekokulu

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

MYO Müdürü

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kemah Meslek Yüksekokulu

2018 - 2019

2018 - 2019

Senato Üyesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

2015 - 2019

2015 - 2019

Erasmus Koordinatörü

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

2015 - 2019

2015 - 2019

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

2015 - 2019

2015 - 2019

Farabi Koordinatörü

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

2015 - 2019

2015 - 2019

Dekan Yardımcısı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

2016 - 2018

2016 - 2018

Yönetim Kurulu Üyesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

2013 - 2015

2013 - 2015

Enstitü Müdür Yardımcısı

Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

FİTOREMEDİASYON

Doktora

Doktora

ÇEVRESEL TOKSİKOLOJİ

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Effects of Acetaminophen (Paracetamol) and Gemfibrozil on Seed Development and Antioxidant Enzyme Activities in Different Wheat Varieties

TÜRKOĞLU E., OSMA E. , ELVEREN M.

Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science, cilt.43, ss.2075-2082, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Evaluation of Selected Pharmaceuticals on Plant Stress Markers in Wheat

OSMA E. , ÇIĞIR Y., Karnjanapiboonwong A., ANDERSON T. A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.12, ss.179-188, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Heavy metal accumulation affects growth of Scots pine by causing oxidative damage

OSMA E. , Elveren M. , KARAKOYUN G.

AIR QUALITY ATMOSPHERE AND HEALTH, cilt.10, ss.85-92, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

ANALYSING THE EFFECT OF ELEMENTS UPON SOME ENDEMIC PLANTS SPREADING OVER DIFFERENT HABITATS

OSMA E. , KANDEMİR A.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.25, no.7, ss.2454-2460, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Heavy metals accumulation causes toxicological effects in aquatic Typha domingensis Pers

OSMA E. , Ilhan V. , Yalcin I. E.

BRAZILIAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.37, ss.461-467, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Jurinea kemahensis (Asteraceae), a new species from East Anatolia, Turkey

Dogan B., KANDEMİR A. , OSMA E. , Duran A.

ANNALES BOTANICI FENNICI, cilt.51, ss.75-79, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Assessment of Heavy Metal Accumulations (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn) in Vegetables and Soils

OSMA E. , Serin M., Leblebici Z., Aksoy A.

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.22, ss.1449-1455, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

SPREADING PELLITORY (PARIETARIA JUDAICA L.): A POSSIBLE BIOMONITOR OF HEAVY METAL POLLUTION

Aksoy A., OSMA E. , Leblebici Z.

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.44, ss.123-127, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Heavy Metals Accumulation in Some Vegetables and Soils in Istanbul

OSMA E. , Serin M., Leblebici Z., Aksoy A.

EKOLOJI, cilt.21, ss.1-8, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Urban vascular flora and ecological characteristics of Kadikoy district, Istanbul, Turkey

Osma E. , ÖZYİĞİT İ. İ. , Altay V., Serin M.

MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.4, ss.64-87, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Accumulation of Heavy Metal in Platanus orientalis L. Collected from Coastal Areas in İstanbul

Akbayır S., Osma E. , Varol T.

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, cilt.4, ss.393-400, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Acetaminophen (Paracetamol) ve Gemfibrozil’in Farklı Buğday Varyetelerinin Mineral Alımı ve H2O2 İçeriği Üzerine Etkileri

GÜLOĞLU N., OSMA E. , TÜRKOĞLU E., ELVEREN M.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Salix fragilis L. (Gevrek Söğüt)’ in Ağır Metal Kirliliğinde Biomonitor Olarak Kullanılması

YAVUZER H., OSMA E.

ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –C Life Sciences and Biotechnology, cilt.7, ss.122-129, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Klima Atık Sularının, Buğday ve Arpa Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

ELVEREN M. , VAROL T., OSMA E.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.467-477, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Tıbbi İlaçlar ve Kişisel Bakım Ürünlerinin (PPCPs) Triticum aestivum L. Üzerinde Antioksidan Enzim Aktivitelerine Etkileri

OSMA E. , ELVEREN M. , TÜRKOĞLU E., YAVUZER H., ÇIĞIR Y.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.535-541, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Effect of Irrigation Water on Accumulation of Heavy Metal andMineral Element in Some Vegetables

OSMA E. , MUTLU S. , AKSOY A., İLHAN V.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.49-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Genetic Diversity and Variability among Populations and Ecological Characteristics of the Uechtritzia Armena Freyn (Asteraceae) Endemic to Turkey

YILDIRIM DOĞAN N. , KANDEMİR A. , OSMA E.

Research & Reviews: Research Journal of Biyology, cilt.4, ss.20-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Genetic Diversity and Variability among Populations and Ecological Characteristics of the Uechtritzia Armena Freyn (Asteraceae) Endemic to Turkey

YILDIRIM DOĞAN N. , KANDEMİR A. , OSMA E.

Research & Reviews: Research Journal of Biyology, cilt.4, ss.20-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Genetic Diversity and Variability among Populations and Ecological Characteristics of the Uechtritzia Armena Freyn (Asteraceae) Endemic to Turkey

YILDIRIM DOĞAN N. , KANDEMİR A. , OSMA E.

Research & Reviews: Research Journal of Biyology, cilt.4, ss.20-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Using Conventional HPLC to Study the Interaction of Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPS) with Plants

ANDERSON T. A. , Malaviya P., OSMA E.

Pharmaceutica Analytica Acta, cilt.6, ss.1-4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Erzincan’da Hava Kirliliğine Bağlı Olarak Sarı Çamlarda (Pinus sylvestris L. var. hamata Steven.) Ağır Metal Birikimi

KARAKOYUN G., OSMA E.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, ss.67-77, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

ŞİLE (İSTANBUL)’DE YETİŞTİRİLEN BAZI SEBZELERDE AĞIR METAL BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI

OSMA E. , SERIN M., LEBLEBICI Z.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.267-275, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

İSTANBUL’UN SAHİL KESİMLERİNDEN TOPLANAN PLATANUS ORİENTALİS L. ’TE MG VE AL BİRİKİMİ

OSMA E. , AKBAYIR S.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 26 - 28 Nisan 2019

2019

2019

Ibuprofen ve Ciprofloxacin Buğdayda Lipid Peroksidasyon Aktivitesine Etkileri

ELVEREN M. , OSMA E.

4. Uluslar Arası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019

2019

2019

Farklı Bölgelerden Toplanan Salix fragilis’te (Ca, Mg, K) Mineral Elementlerin Birikimi

ELVEREN M. , YAVUZER H., OSMA E.

4. Uluslar Arası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019

2018

2018

GEMFİBROZİL VE Β-ESTRADİOL’ÜN BUĞDAY (T. AESTİVUM L.) KLOROFİLİ ÜZERİNDE ETKİLERİ

OSMA E. , FİLİZ E.

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 16 - 17 Kasım 2018

2018

2018

IBUPROFEN’İN BUĞDAY ÜZERİNDE BESLEYİCİ ELEMENTLERİN (FE, CU, B, ZN) ALINIMINA ETKİSİ

OSMA E. , FİLİZ E.

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 16 - 17 Kasım 2018

2017

2017

Determination of Effect Caffeine on the Development of Different Wheat Varieties (Triticum aestivum L.) Seeds

OSMA E. , ELVEREN M.

XIII. Congress of Ecology and Environment WithInternational Participation, 12 - 15 Eylül 2017, ss.541

2017

2017

Ibuprofen and Ciprofloxacin on Development of Wheat (Triticum aestivum L.) Seeds

ELVEREN M., OSMA E.

XIII. Congress of Ecology and Environment WithInternational Participation, 12 - 15 Eylül 2017, ss.365

2017

2017

Effects of Gemfibrozil and Β-estradiol on Mineral Elements Uptake in Triticum aestivum L.

FİLİZ E., MÜJGEN E., OSMA E.

The 6th International Conference ECOLOGICAL ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 2017, 2 - 03 Mart 2017, ss.72

2017

2017

Investigation of Effects of Acetaminophen and Caffeine on Mineral Element Uptake in Triticum aestivum L.

OSMA E. , ELVEREN M. , FİLİZ E.

The 6th International Conference ECOLOGICAL ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 2017, 2 - 03 Mart 2017, ss.75

2017

2017

The Effects of Gemfibrozil and β-Estradiol on Electrolyte Leakage in Triticum aestivum L.

OSMA E. , ELVEREN M.

The 6th International Conference ECOLOGICAL ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 2017, 2 - 03 Mart 2017, ss.74

2016

2016

Bazı Tıbbi İlaçların Triticum aestivum L. Bitkisindeki Peroksidaz Enzim Aktivitesine Etkileri

OSMA E. , ELVEREN M., TÜRKOĞLU E., YAVUZER H.

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2016, ss.75

2014

2014

Sulamaya Bağlı Sebze Yetiştirilen Topraklarda Bazı Metallerin Birikimi

OSMA E. , MUTLU S. , AKSOY A., İLHAN V.

International Mesopotamia Agriculture Congress, Diyarbakır, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2014

2013

2013

Ülkemize Özgü Barbarea integrifolia’nın Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri,

OSMA E. , İLHAN V. , ÇOLAK Ö.

XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013

2013

2013

Ekşisu Sazlığı’nın (Erzincan) Su Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

OSMA E. , KORKMAZ M. , İLHAN V.

XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013

2013

2013

Yedigöller (Çayırlı, Erzincan) Florasına Katkılar

KORKMAZ M. , OSMA E. , İLHAN V.

XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013

2013

2013

A Research on Levels of Some Heavy Metal (Cd, Cr, Ni, Pb) of Typha domingensis Pers.

OSMA E. , İLHAN V. , YALCIN I. E.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. ICOEST, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2013

2011

2011

Spreading pellitory (Parietaria judaica L.) : A Possible Biomonitor of Heavy Metal Pollution. ( Cd, Cu, Pb, Zn).

AKSOY A., OSMA E. , LEBLEBICI Z.

11th National Meeting of Plant Scientists (NMPS) and 2nd International Conference of Plant Scientists (ICPS-2011),, Lahore, Pakistan, 22 - 24 Şubat 2011

2007

2007

Observations on The Urban Flora of Istanbul (TURKEY).

YARCI C., SERIN M., ALTAY V., ŞAHİN N., OSMA E. , MUTLU P., et al.

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Nicosia, Kıbrıs (Kktc), 19 - 24 Şubat 2007, ss.0-1

Kitap & Kitap Bölümleri

2012

2012

Kelkit Florası Görücüye Çıktı

KANDEMİR A. , OSMA E. , KORKMAZ M.

Ümit Ofset Matbaacılık, Trabzon, 2012

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2013 - 2019

2013 - 2019

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2015

Kasım 2015

Pedosphere

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Human and Ecological Risk Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2014

Nisan 2014

Maejo International Journal of Science and Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Fresenius Environmental Bulletin

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

Polish Journal of Environmental Studies

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2012

Mart 2012

Toxicology and Industrial Health

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Nisan 2012

Nisan 2012

Makale

TübitakBurslar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu (Amerika)

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 135

h-indeksi (WOS): 7

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Erzincan Üniversitesi