Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Research Assistant

  Erzincan Binali Yildirim University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Managerial Experience

 • 2021 - Continues EBYÜ-HFD Editör Yardımcısı

  Erzincan Binali Yildirim University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

 • 2021 - Continues Kamu Hukuku A.B.D. Birim Bologna Koordinatörü

  Erzincan Binali Yildirim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku

 • 2021 - Continues Burs Komisyonu/ Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçme Komisyonu Üyesi

  Erzincan Binali Yildirim University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

 • 2021 - Continues Birim Kalite Takip Komisyonu Üyesi

  Erzincan Binali Yildirim University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü