Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Akdeniz University, -, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2006 Undergraduate

  Gaziosman Paşa Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Destinasyon Seçiminde Etkili Olan Destinasyon Kalite Unsurlarının Analizi: Antalya Örneği

  Akdeniz University, Institute Of Social Sciences, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Abd

 • 2009 Postgraduate

  Turizm Kümelenmesi ve Erzurum Bölgesi Turizm Kümelenme Potansiyeline Yönelik Bir Araştırma

  Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Abd

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022İş Sağlığı ve Güvenliği

  Occupational Health and Safety , Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

 • 2022Eğiticilerin Eğitimi

  Education Management and Planning , Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi