Education Information

Education Information

 • 1989 - 1994 Expertise In Medicine

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz, Turkey

 • 1981 - 1987 Undergraduate

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1994 Expertise In Medicine

  İDİYOPATİK NONALLERJİK RİNİT'Lİ HASTALARDA TOPİKAL GÜMÜŞ NİTRAT VE FLUNİSOLİD TEDAVİSİ

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilim

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English