Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANALYSIS ON LEISURE MANAGEMENT OF ACADEMICIANS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

4 th International Recreation and Sports Management Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2023, pp.104-105

INVESTIGATION OF INTERNET USE OF ADULTS IN THEIR LEISURE TIME

4th International Recreation and Sports Management Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2023, pp.90-91

Responsible Recreation

3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, Ankara, Turkey, 6 - 08 October 2022, pp.170-171

SHORT PSYCHOLOGICAL RESILIENCE IN INDIVIDUALS DOING RECREATIONAL ACTIVITIES

ULUSLARARASI TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 4 - 06 March 2022, pp.232-233 Creative Commons License

The Effect of Recreational Activity Areas on University Preferences

Future Trends in Leisure&Recreation Congress:Digital Recreation, Ankara, Turkey, 20 January 2021

Evaluation of Congress Tourism Stakeholders' Expectations from Destination with Kano Model: Nevsehir Case

VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.1238-1251

Perceived Constraints on University Students' Participation in Recreational Activities: Nevsehir Province Example

VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.969-975

AN EVALUATION OF RECREATION EDUCATION AT HIGHER EDUCATION LEVEL IN TURKEY

18. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, Mardin, Turkey, 18 - 22 October 2017, pp.803-817

Books & Book Chapters

Rekreasyonel Amaçlı Spor Yapan Bireylerin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Belirlenmesi

in: BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Duygu SEVİNÇ YILMAZ, Cemalettin BUDAK, Mergül ÇOLAK, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.33-46, 2022

Rekreasyonel Amaçlı Spor Yapan Bireylerin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Belirlenmesi

in: Beden Eğitimi Ve Sporda Güncel Araştırmalar, SEVİNÇ YILMAZ DUYGU,BUDAK CEMALETTİN,ÇOLAK MERGÜL, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.33-46, 2022

Spor Turizmi

in: Türkiye’den Rotalarla Alternatif Turizm, Hacer Bakır Sert, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.275-318, 2021

BOŞ ZAMAN VE REKREASYON

in: TURİZM ALANINDA GÜNCEL KONULAR VE YAKLAŞIMLAR, Dr. Öğr. Üyesi Özgür YAYLA, Öğr. Gör. Dr. Hakan ÇETİNER, Editor, ÇİZGİ KİTABEVİ, Konya, pp.128-150, 2021

Covid-19 Salgını Sürecinde Evde Kal Politikası Bağlamında Somut Olmayan Kültürel Miras Odağında Rekratif Etkinlik Önerileri

in: COVİD 19 SÜRECİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BOYUTUNA İLİŞKİN PSİKOSOSYAL ARAŞTIRMALAR, Erdoğan TOZOĞLU, Mücahit DURSUN, Öner GÜLBAHÇE, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-18, 2021 Sustainable Development

Halal Recreation and Reflections on the Hospitality Industry

in: Tourism and Hospitality Studies, İrfan Yazıcıoğlu / Özgür Yayla / Alper Isın / Turhan Çetin, Editor, Peter Lang, Oxford, pp.309-322, 2020

Yat Turizmi

in: Alternatif Turizm, Atınç Olcay, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.57-78, 2020

Konaklama İşletmelerinde Sunulan Rekreatif FaaliyetlerinDeğerlendirilmesi: Kapadokya Bölgesi Örneği.

in: REKREASYON ARAŞTIRMALARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR, TÜTÜNCÜ ÖZKAN, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.246-258, 2020

Sportif Faaliyetlere Katılan Gençlerin Çevreye Karşı DuyarlılığınınBelirlenmesi

in: REKREASYON ARAŞTIRMALARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR, Özkan Tütüncü, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.139-151, 2020

Gönüllü Turizmi

in: TURİZMDE GÜNCELKONU VE EĞİLİMLERII, şule aydin, murat boz, Editor, detay yayıncılık, Ankara, pp.343-355, 2018

Metrics

Publication

37

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals