Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OKUL ÖNCESİ VE AKRAN ZORBALIĞI’ TEMALI LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

1. ULUSLARARASI KARADENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 23 - 24 December 2023, vol.1, pp.1068-1075

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN (MEB) OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARA YÖNELİK HAZIRLADIĞI ‘AFET’ TEMALI HİKÂYE KİTAPLARININ İNCELENMESİ

1. ULUSLARARASI KARADENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 23 - 24 December 2023, vol.1, pp.1076-1084

GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KORKULARI

7. Uluslararası Palandöken Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 03 December 2023, vol.1, pp.130-139

Okul Öncesi Dönem Hikaye Kitaplarında Annelik ve Babalık Rollerinin İncelenmesi

2. İnternational Çankaya Scientific Studies Congress, Çankaya, Turkey, 28 - 29 September 2023, vol.1, pp.1500-1505

ELEMENTARY SCHOOL 1. SLEEPING HABITS OF CLASSROOM CHILDREN

2. INTERNATIONAL CANKAYA SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Çankaya, Turkey, 28 - 29 September 2023, vol.1, pp.1506-1511

KAZAKİSTANLI ANNELERİN ÇOCUK BAKIM GELENEKLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 08 October 2022, vol.1, pp.385-399

KAZAK TÜRKLERİNİN NİNNİ, TEKERLEME VE ATASÖZLERİ (TARAZ ŞEHRİ ÖRNEĞİ)

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 08 October 2022, vol.1, pp.385-399

ÇOCUKLARIN HAYALLERİNDEN RESİMLERİNE CORONA VİRÜS (COVID-19)

İNTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY CHILDREN'S STUDIES CONGRESS, Ankara, Turkey, 18 July 2021, vol.1, pp.385-399 Sustainable Development

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BESLENME ALIŞKANLIKLARININDEĞERLENDİRİLMESİ (ERZİNCAN ÖRNEĞİ)

IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.1, pp.561-570

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN ŞİDDETE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresi, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.50-65

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN NÖTR ORTAMDAKİ SOSYAL ETKİLEŞİMLERİNİN ŞİDDET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Uluslararası Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresi, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.56-64

MÜLTECİ ÇOCUKLARIN ŞİDDET YAŞANTILARI VE YAŞADIKLARI SOSYAL TRAVMALAR

Uluslararası Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresi, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.68-82 Sustainable Development

Okul Öncesi Öğretmenlerin Şiddete Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, Turkey, 26 - 28 April 2018

Ahıska Türkü ve Türk Çocukları Bilişsel Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

V. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.1, pp.326

AHISKA TÜRKÜ KADINLARIN ÇOCUK BAKIM GELENEKLERİ(ERZİNCAN ÖRNEĞİ)

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.299-305

AHISKA TÜRKÜ ÇOCUKLARIN OKULA UYUMLARININ ÇEŞİTLİDEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.299-303

Öğretmenlerin Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ULUSLARARASI ÜSTÜN YETENEKLİLER/ZEKALILAR KONFERANSI, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.24

ÇOCUK GELİNLERİN GÖZÜYLE ÇOCUK HAKLARI

ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ, Düzce, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.98 Sustainable Development

GÖÇMEN VE TÜRK ÇOCUKLARIN BAKIŞ AÇISIYLA ” YAŞAMA HAKKI”

Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi, Düzce, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.92 Sustainable Development

Ahıska Türkü Çocukların Okul Uyumlarının İncelenmesi

Uluslararası Ahıskalılar Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.132-141

Üstün Yetenekli Olan ve Olmayan Çocukların Zihinsel Engelli Akranlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Uluslararası Üstün Yetenekliler/zekalılar Konferansı, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017

Öğretmenlerin Üstün Yetenekli Eğitime İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Talented And Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2017, pp.24

Öğretmenlerin Üstün Yetenekli Tanısı almış ve Almamış Çocuklar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Üstün Yetenekliler/zekalılar Konferansı, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017

Okul Öncesi Öğretmelerinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hakkında Bilgilerinin İncelenmesi( Erzincan Örneği)

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.375-383

MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA ALANLARININ İNCELENMESİ

11.ULUSAL OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Kastamonu, Turkey, 27 - 29 April 2016

ÇOCUK VE ŞİDDET

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ERZİNCAN İLİ AİLE ÇALIŞTAYI, Erzincan, Turkey, 7 - 08 January 2016, pp.26-30

Books & Book Chapters

Kültürel Oyunlar Bağlamında Değerler Eğitimi

in: Değerler Eğitimi, Esin Sezgin, Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, pp.221-264, 2023

İnsan Figürleri Analizi

in: Çocuk Resimlerinin Analizi II, recai akay, Editor, efe yayıncılık, İstanbul, pp.21-37, 2023

Çocuk Resimlerinde Şematik dönem

in: Çocuk Resimlerinin Analizi I, recai akay, Editor, efe yayıncılık, İstanbul, pp.81-94, 2023

Değerler Eğitimi ve "On Kök Değer"

in: Değerler Eğitimi, Esin Sezgin, Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.68-82, 2023

Sağlık Bakanlığına Bağlı Çocuk Gelişimci Olmak

in: Çocuk Gelişimi Uygulamaları, Esin Sezgin, Editor, istanbul üniversitesi auzef yayınları, İstanbul, pp.75-82, 2023

Çocuk Gelişim Kuramları

in: Çocuk Gelişimi Alan Uygulamaları I, DoçDr. Gülhan Güven, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.58-81, 2023

Kazakistanlı Annelerin Çocuk Bakım Gelenekleri: Bir Nitel Çalışma

in: Geçmişten Geleceğe Türk Dünyası, Prof.Dr. Abdulkadir Gül, Dr. Öğr.Üyesi Kemal TAşçi, Editor, Erzincan Kültür Turizm Müdürlüğü, Erzincan, Erzincan, pp.144-149, 2022

Nörolojik Gelişim

in: Çocuklarda Nörolojik Gelişim, Çiğdem Kaya BAĞDAŞ, Gülsün AYRAN, Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.120-145, 2022

Erken Okuryazarlık Becerileri

in: Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık, Seda Şahin, Raziye Günay Bilaloğlu, Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.52-77, 2022

Çocuk Gelişiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

in: Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Dr.Öğretim Üyesi Meryem Fırat- Öğr. Gör. Çiğdem Kaya BAĞDAŞ, Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.221-264, 2021

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Hakları

in: Çocuk Sosyolojisi, Doç.Dr. Ayşegül Ulutaş- Doç.Dr. Oğuz Emre, Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.177-194, 2021

Dolgu Oyuncaklar

in: Eğitimde Araç ve Gereç Geliştirme, Miray Ö.Danacı, Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.75-100, 2021

Çocuk Hastalar ve Hakları

in: Çocuk Sosyolojisi, Doç.Dr. Ayşegül Ulutaş- Doç.Dr. Oğuz Emre, Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.163-176, 2021

Kuralları Öğrenme:Dil Bilgisi ve Pragmatik Gelişim

in: Dil Gelişimi, Doç.Dr. Zeynep Dere, Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.75-101, 2021

0-36 Ayda Çocuğun Hakları, İhmal, İstismar ve Güvenlik

in: 0-36 AYLIK ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLER İÇİN EL KİTABI, Doç. Dr. Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ Dr. Öğr. Üyesi Oğuz EMRE, Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.223-245, 2020

Çocuk Gelişiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

in: Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Kaya Bağdaş Ç., Fırat M., Editor, Eğitin Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.290-301, 2018

Çocuk Gelişimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

in: Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Meryem Fırat ,Çiğdem Kaya Bağdaş, Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.220-240, 2018

”Mülteci Çocukların Şiddet Yaşantıları ve Yaşadıkları Sosyal Travmalar”

in: Zorunlu Göçler ve Doğurduğu Sosyal Travmalar, Prof.Dr. Adem Solak- Vahap Özpolat, Editor, Hegem Yayınevi, Ankara, pp.68-82, 2018

Sosyal Gelişim

in: Çocuk Gelişimi 2, Şafak Öztürk Aynal, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.21-39, 2017

Ahlak Gelişimi

in: Çocuk Gelişimi 2, Şafak Öztürk Aynal, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.59-71, 2017

Dolgu Oyuncaklar

in: Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, Miray ÖZÖZEN DANACI, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.161-173, 2017

Metrics

Publication

67
UN Sustainable Development Goals