Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Socialist Realist Descriptions and Two Germanies in Anna Seghers' "The Decision"

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.53, pp.193-201, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Child and Migration in "When Hitler stole pink rabbit"

Uluslararası Savaş Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2021, pp.156-157 Sustainable Development

Lern Mit Uns Almanca Ders Kitaplarındaki Görsel Ögelerin Kültürel Açıdan Analizi

Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Dil-Tarih-Coğrafya, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.25

Yade Kara'nın Selam Berlin Romanında Türk Kültürü

IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, pp.130

Genç Werther’in Acıları ile Genç W.nin Yeni Acıları Başlıklı Eserlerde Değişen Alman Kültürünün İzleri

1st International Symposium on Social and Educational Sciences Research (ISCER 2017), Antalya, Turkey, 03 November 2017 - 05 March 2018, pp.347

“Teaching Turkish to Foreigners” as a language policy

The 5th International Conference on Language, Literature and Culture, Burdur, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.4 Sustainable Development

Uwe Johnson’ın Zwei Ansichten Eserinde İki Almanya Olgusu

13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyiş bilim Sempozyumu, Kars, Turkey, 26 - 28 September 2013, pp.1271-1279

Anna Seghers'in Transit Romanına Pozitivist Bir Bakış

2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 4 - 06 May 2012, pp.119-128