Education Information

Education Information

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Chemıstry, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Chemıstry, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Kimya Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Asitle Aktifleştirilmiş-, Metal- ve Karışık Metal-İşli Bentonitlerin Brønsted ve Lewis Asitliklerinin Çeşitli Yüzey Analiz Teknikleriyle İncelenmesi.

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2001 Postgraduate

  FTIR, XRD, Termal Analiz ve Yüzey Alanı Ölçümleriyle İncelenmiş Çeşitli Kaolin-DMSO-Organik Türleri.

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English