Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adolesanların Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 January 2021, pp.1

Vitamin-D Levels of BreastMilk in DifferentLactations

1th International 4th Traditional Health Professionals Days, Erzurum, Turkey, 14 - 16 November 2019, vol.1, pp.188-192

Evaluation of Breast Milk from Different Perspectives

1th International 4th Traditional Health Professionals Days, Erzurum, Turkey, 14 - 16 November 2019, vol.1, pp.193-197

AHISKALI OLAN VE OLMAYAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDET EĞİLİMİNİN BELİRLENMESİ

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.409-416