Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Zilyetliğin İdari Yoldan Korunmasında Yetkili Makam, Başvuru ve İdari Soruşturma Usulü

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.281-312, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

4721 Sayılı Medeni Kanun İle Evliliğin Genel Hükümleri Alanında Yapılan Bir Kısım Değişiklikler Üzerine Düşünceler

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.317-332, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstisna Sözleşmesinde Teslim Kavramı, Teslimin Usulü ve Hukuki Sonuçları

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.513-555, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstisna Sözleşmesinde Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Hukuki Mahiyeti ve Diğer Bazı Sözleşmelerle Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.31-67, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)