Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Gaziantep University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme Abd, Turkey

 • 2007 - 2009 Masters (Non-Thesis)

  Erzincan Binali Yildirim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Gaziantep University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Çalışma Sermayesi Yönetimine Etkisi: BİST İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama

  Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd